Genade is geen gekke Henkie

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God?
1 Korintiërs 6:9


Jazeker, genade vergeeft. Genade is onverdiende gunst: je verwelkomt Gods goedheid en hulp in je tekorten. Maar genade is niet alleen maar lief en aardig. Je mag verwachten dat iemand die door Gods genade gegrepen werd in gedrag en karakter verandert.

Van genade mag je vrucht verwachten. Je mag verwachten dat de werken van het vlees opgeruimd zullen worden. En dat de vrucht van de Geest zichtbaar wordt.

Waar zonde andere mensen schaadt, wordt op het fundament van genade ingegrepen. Je verstopt het probleem niet, maar pakt het samen aan. Op het fundament van genade mag je openheid, eerlijkheid en liefde verwachten en de wil om de zonde op te ruimen en te laten.

‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken,’ zegt Jezus (Matt. 18:15). Als dat niet helpt, haal je er anderen bij (Matt. 18:15-17). In het geval van machtsmisbruik wordt iemand uit zijn machtspositie gezet om niet nog meer schade aan te richten, maar juist te kunnen herstellen.Dat herstel gun je hem van harte, omdat je allebei in dezelfde genade deelt.

Genade is Gods onverdiende gunst voor zondaars. Zijn gunst schept de voorwaarde voor de kwaliteiten van Gods koninkrijk in onze relaties en gemeenschappen: gerechtigheid, vrede, vreugde (Rom. 14:16-17). Maar wie blijft volharden in onrecht, plaatst zichzelf buiten de voorrechten van Gods koninkrijk (1 Kor. 6:9).