Richt je niet op de zonde, maar op Jezus

‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’
Johannes 9:41


De zonde is net als haren in de badkamer. Hoe meer je erop gaat letten, hoe meer je er tegenkomt. En als je ze wilt weghalen, blijven ze plakken of komen ze op een andere plaats weer tevoorschijn.

Als Jezus ons gered heeft van de zonde, waarom zijn we er dan zo ongeneeslijk mee besmet? Hoe meer nadruk je erop legt dat je er vanaf moet en jezelf moet heiligen, hoe meer je ervan tegenkomt. En je raakt er maar niet van verlost.

Zondigen doen we allemaal. Als Jezus kwam om ons van onze zondige daden te redden, heeft Hij blijkbaar gefaald. Dat kan niet waar zijn. Nee, Jezus kwam om ons te redden uit de desastreuze gevolgen van de zonde: de veroordeling. Als we dat weten, hoeven we niet meer zo krampachtig met de zonde bezig te zijn. We kunnen beter op Jezus letten.

Jezus haalt ons niet uit ons lichaam, dat behept is met een zondige natuur. Hij geeft ons wel een nieuwe natuur, die vol is van zijn Geest. De zonde zal een rol blijven spelen, zolang de Geest niet de overhand krijgt. Hoe kan die werken? Als we dat werk aan Hem overlaten.

Want Hij doet zijn werk in ons. De heilige Geest heiligt je. Hij reinigt jouw badkamer en alle andere kamers van je leven. Als je blijft vasthouden aan het evangelie van genade, neemt de invloed van de zonde af. Als je je blijft richten op Jezus.