Ontdek het verschil

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God.
2 Korintiërs 5:17


Toen je met Jezus stierf en met Hem opstond in een nieuw leven, ruilde God je oude mens in voor je nieuwe mens. Dat is jouw wedergeboorte. Zie je het verschil tussen die twee?

De oude mens
Kind van Adam
Slaaf van de zonde
Veroordeeld
Onder de wet
Moet het verdienen
Moet ervoor werken
Leeft in angst
Is dood
Leeft in duisternis
Onder de vloek
Zondig
Verloren
Is eeuwig dood

De nieuwe mens
Kind van God
Heerser over de zonde
Vrijgesproken
In de heilige Geest
Mag alles ontvangen
Mag geloven
Leeft in liefde
Is levend gemaakt
Leeft in het licht
Onder de zegen
Heilig en rein verklaard
Gevonden en bewaard
Heeft eeuwig leven

Je wilt natuurlijk wel dat je nieuwe mens zal groeien. Waarmee voed je die? Hoe groeit hij in het geloof? Door de oude mens te slaan, te veroordelen, te straffen? Versterkt dit jouw geloof?

Onze nieuwe mens groeit niet door onze oude mens voortdurend te veroordelen. God heeft in Jezus jouw zonden veroordeeld. Daarom moet je je niet langer met de zonde bezighouden. Hij verklaart je rechtvaardig in Jezus. Je nieuwe mens groeit door te horen wat God van jou zegt en je te verzadigen met zijn liefde.

Tip – Laat die oude dus maar uithongeren. Voed de nieuwe.