De regenboogtroon

‘Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’
Genesis 9:17


Als Noach met zijn gezin en aanhang de ark uitstapt, ziet hij een land voor zich waar elk spoor van veroordeling uit weggesijpeld is. Maar is zijn angst voor veroordeling ook weggenomen? Daar in de verte hangen donkere wolken …

Dan projecteert God de stralen van de zon als een stroboscoop tegen die duistere waas. En kijk: een boog in zeven kleuren licht op. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet.

Noach brengt God offers door dieren te slachten en te verbranden. Dat doet God goed. De geur van het geroosterde vlees herinnert Hem aan het lam dat geslacht zal worden om de zonde van de wereld weg te nemen (Joh. 1:29).

De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: ‘Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens’ (Genesis 8:21).

Kijk nog eens goed naar deze geschiedenis. Er klinkt een boodschap van hoop op voor heel de aarde, maar ook voor jou zelf. Telkens als er dreiging opdoemt, plaatst God zijn regenboog ervoor. Zie je wat God daarmee zegt?

‘Dit is voor mij als bij de vloed van Noach: zoals Ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou nooit meer treft en dat ik je nooit meer bedreig’ (Jes. 54:9).

Wist je dat God rondom zijn troon permanent een regenboog heeft staan (Op. 4:3)? Hij regeert vanuit genade. Er is in zijn aanwezigheid geen spoor van veroordeling. Die regenboog projecteert Hij op elk duister plekje in jouw bestaan.