Gods Geest rust op jou

Dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered.
1 Petrus 3:21


De zondvloed ten tijde van Noach wijst op de doop (1 Pet. 3:20-22). Onze doop in water herinnert ons eraan dat wij door Jezus uit de veroordeling zijn gered zoals Noach door de ark uit de zondvloed. We geloven dat Jezus aan het kruis werd veroordeeld voor al onze zonden.

Met de doop belijden we dat we die veroordeling met Hem hebben ondergaan. En dat we nu met Hem zijn opgestaan in een nieuw leven, zonder veroordeling (Rom. 6:4).

Ook Jezus werd gedoopt. Daarmee wees Hij vooruit naar zijn kruisdood, waarin Hij Gods gerechtigheid zou voltrekken door de veroordeling van alle mensen op zich te nemen (Mat. 3:15). Toen Jezus uit het water opstond, scheurde de hemel open: God bevestigde Jezus als zijn geliefde Zoon (Mar. 1:9-11). Tegelijkertijd zag Johannes de heilige Geest als een duif op Jezus neerdalen en op Hem blijven rusten (Joh. 1:33).

Die duif was er ook al bij Noach. We kennen haar als vredesteken met een olijfblad in haar snavel. Maar weten we ook dat de duif daarna een rustplaats op aarde vond, omdat het water was verdwenen (Gen. 8:8-12)? Voor Noach werd de duif het teken dat de veroordeling voorbij was.

In de Bijbel is de duif een beeld van de heilige Geest. Die vindt rust op plaatsen waar het oordeel over de zonde is weggenomen. Van die zelfde Geest zegt Jezus dat Hij tot in eeuwigheid bij ons zal blijven (Joh. 14:16-17). Ben jij in Jezus, dan is zijn Geest in jou, voor altijd. Hij rust op iedereen die weet dat Jezus de veroordeling op zich heeft genomen.

Tip – Wees je ervan bewust dat de heilige Geest altijd en altijd bij je is, waar dan ook, wat je ook doet, hoe je je ook voelt!