‘Ik zal er zijn!’

Toen zei de HEER tegen Noach: ‘Ga de ark in, samen met je hele gezin.’
Genesis 7:1


In Genesis 1 is God aan het werk, in Genesis 2 zie je de HEER in actie. Dat onderscheid is veelzeggend! Als God de hemel en de aarde schept, doet Hij dat als God. Maar als Hij met de mens optrekt doet Hij dat als HEER.

God (Elohim) is zijn titel, HEER (Jahweh) is zijn naam. Tenminste, dat hebben de vertalers van Gods naam gemaakt: HEER (eigenlijk staat er JHWH). De betekenis die achter dat woord HEER in hoofdletters zit weten we. Die is ‘Ik zal er zijn’ (Ex. 3:14). Zo wil Hij zich met mensen bezighouden en voor ons bekendstaan.

God is dus de schepper die zich met de aarde bemoeit; de HEER is Hij die er speciaal voor de mensen zal zijn. Hetzelfde onderscheid zie je in de geschiedenis van Noach. Als God de aarde beoordeelt doet Hij dat als God (Gen. 6:9-22). Maar als Hij zich richt naar Noach en zijn gezin is Hij voor hen de HEER, Hij die er voor hen zal zijn (Gen. 6:5-8 en 7:1, 8:21-22).

Telkens als je in de Bijbel HEER met hoofdletters leest, mag je denken: ‘Hij zal er zijn!’ En als je je afvraagt hoe Hij er dan zal zijn, mag je denken aan Jezus. Hij zal er zijn met al zijn liefde, die Hij bewezen heeft in Jezus.

Jezus zegt van Gods naam:

‘Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen’ (Joh. 17:6 en 26).

Zoals Jezus is, zo zal de HEER er voor jou zijn!