Pas na Metuselach de zondvloed

Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang.
Psalm 30:6


God wil mensen opheffen in liefde. Maar in Genesis 6 lezen we dat zij zich zo heftig met demonische machten inlaten, dat er van Gods plan niets terechtkomt. Het resultaat is bedroevend.

De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht (Gen. 6:5). God ziet het lang aan, maar neemt ten slotte een besluit. Hij roept die desastreuse ontwikkeling een halt toe met de zondvloed.

Toch zien we in deze geschiedenis ook hoe God helemaal geen zin heeft in het oordeel. Hij geeft mensen graag tot het laatste moment een kans om te veranderen. Daarom blijft Metuselach, de grootvader van Noach, zo lang leven.

In totaal leefde Metuselach 969 jaar. Daarna stierf hij (Gen. 5:27).

Metuselach (ook wel Metusalem genoemd) wordt met reden de langst levende mens op aarde. Zijn naam betekent namelijk ‘zijn dood zal brengen’. Het jaar van zijn dood zou de zondvloed brengen. Maar God wilde die zo lang mogelijk uitstellen. Vandaar dat Metuselach zo lang blijft leven.

Gods oordeel duurt maar één moment, zijn liefde tot in eeuwigheid. Maar dat oordeelsmoment hoeft jou niet te treffen. In zijn eerste preek in de synagoge van Nazaret kondigt Jezus een jubeljaar aan door Jesaja 61 te citeren (Luc. 4:18-19). De dag van wraak en oordeel die in hetzelfde gedeelte van de profetie wordt genoemd (Jes. 61:2) laat Hij echter in zijn toespraak achterwege. Want Hij zal die dag zelf op zich nemen.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden (Joh. 3:17).

Wees blij. Dankzij Jezus heb jij uitzicht op een langer leven dan Metuselach.