De tijd is nabij

‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’
Openbaring 21:9


Heel de Bijbel draait om een Vader die een bruid zoekt voor zijn Zoon. In de laatste hoofdstukken zie je dan ook hoe de gemeente klaargemaakt wordt als de perfecte bruid voor Jezus. Kijk je mee?

Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht (Op. 21:2).

Hoe wordt de bruid dan klaargemaakt? Door alles te ontvangen wat haar bruidegom voor haar volbracht heeft. Ze zal drinken van het levende water en vol zijn van Gods Geest (Op. 22:1). Ze zal gevoed worden met het voedsel dat Jezus geeft, van zijn genezende en leven gevende woord (Op. 22:2). Ze zal niet langer lijden onder de vloek die de zonde veroorzaakt (Op. 22:3). Ze zal als een hemelse stad zijn die in deze wereld straalt van Gods licht (Op. 21 en 22:5). Ze zal als koning heersen (Op. 22:5).

Maar wanneer zal de gemeente van Jezus dan als die bruid zichtbaar worden? Binnenkort, staat er (Op. 22:6). Wat God heeft voorzegd, wat Hij van plan is, moet iedereen weten, want het staat voor de deur.

‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij’ (Op. 22:10).

God maakt ons klaar als de volmaakte bruid van Jezus. Klaar om Hem te ontmoeten. Zie je het al voor je? Gods Geest wil dat luid en duidelijk in de gemeente beamen.

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ (Op. 22:17).

En luister dan goed. Want Jezus zelf beantwoordt die roep.

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ (Op. 22:20).

Daarom zeggen jij en ik ook:

‘Amen. Kom, Heer Jezus!’ (Op. 22:21).

Tip – Geef Gods Geest de ruimte om dat gebed in jou te laten resoneren: ‘Kom!’