De zonde weggenomen

‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’
Johannes 1:29

Jezus komt uit de heuvels van Galilea naar de benedenstroom van de Jordaan, om daar door Johannes gedoopt te worden. Johannes wijst Jezus aan als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Als Jezus op Johannes afkomt, is dat het eerste wat deze profeet in het openbaar over Hem zegt. Zo wordt Hij geïntroduceerd, zo wil God dan ook dat jij Hem zult kennen.

Hoe? Als degene die jouw zonde wegneemt. Ja: w-e-g-n-e-e-m-t!

De zonde is het probleem waardoor je telkens weer tekortschiet tegenover jezelf en anderen, waardoor je je schuldig en schaamtevol voelt, verdoordeeld, gedoemd om te sterven. Jezus neemt dat allemaal weg. Dat geloof je niet – of wel?

De zonde zit in alle mensen. En omdat God de zonde niet kan uitstaan, brengt die scheiding tussen Hem en ons. Een lam moest de oplossing bieden. Een lam werd in bijbeltijden als offerdier gebruikt, dat het een poosje in orde kon maken met God. Maar de zonde definitief van iedereen wegnemen, ho maar. Totdat Johannes de Doper Jezus aanwijst als degene die dat wél zal doen.

God komt met een radicale oplossing. Hij laat het niet van ons afhangen en vraagt geen offer van ons, maar komt met een eigen lam, dat helemaal voldoet. Hij stuurt Jezus, die de zonde van de hele wereld wegneemt. Jezus nam dan ook al jouw zonden op zich toen Hij zich liet veroordelen aan het kruis. Hij sleurde al jouw zonden mee zijn dood in. Zo nam Hij jouw zonde weg.

Geloof je dat? Dan geloof je in Jezus.

Johannes 1:19-34

(Voorpublicatie uit het nieuw te verschijnen dagboek over het leven van Jezus)