Hoor: de laatste bazuin!

De dood is opgeslokt en overwonnen.
1 Korintiërs 15:54

Jezus heeft aan het kruis de macht van de zonde en de ziekte verbroken. Geloof je dat? Dan zul je het merken ook! Maar ook de macht van de dood heeft Hij tenietgedaan. En ook dat zul je merken. Geloof je dat niet? De Bijbel vertelt ons dat er een generatie komt die de dood niet meer zal hoeven meemaken.

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk (1 Kor. 15:52).

Wanneer zal dat gebeuren? Als de laatste bazuin klinkt: het meest glorieuze signaal van Jezus’ overwinning dat over heel de wereld zal gaan, voordat Hij in levende lijve verschijnt. Als die laatste bazuin klinkt, zal ook de laatste vijand verslagen worden, de dood.

Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen (1 Kor. 15:53).

Hou die bazuin in de gaten die Jezus’ volmaakt volbrachte werk verkondigt. Want Jezus is als eerste uit de dood opgestaan, zodat wij mogen volgen in zijn overwinning.

Maar Christus is werkelijk uit de doden opgewekt, als de eerste van de gestorvenen (1 Kor. 15:20).

Jezus ontving een verheerlijkt lichaam, waarin zijn wezen veel helderder straalt dan in zijn oude aardse lijf. Wij zullen ook zo’n lichaam krijgen, van hetzelfde gewicht en met dezelfde hemelse kwaliteit. Daarmee zullen we straks stralen van alles wat Hij eerder in ons aardse lichaam heeft gezaaid.

Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt (1 Kor. 15:42).

Let maar op: als de laatste bazuin heeft geklonken zullen we elkaar zo zien.

We weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is (1 Joh. 3:2).