Het hemelse huwelijk

‘Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.’
Openbaring 19:7

Ben je blij dat Jezus ons veroverde met zijn onvoorwaardelijke, onuitputtelijke, oneindige, onvernietigbare, onbegrijpelijke agapè-liefde? Die liefde zoekt naar viering: een bruiloftsfeest. Nou, in de hemel is dat allang aan de gang. En dat kun je horen ook! Er klinkt daar een stem als van een grote menigte, die het reddingswerk van Jezus onafgebroken benadrukt:

‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig’ (Op. 19:1)
.

Heel de gemeente beantwoordt dat feestgedruis met: ‘Amen! Halleluja!’ (Op. 19:4).

Vervolgens vermengen de hemelse stemmen zich met de zangpartijen van de gemeente tot een geluid van enorme watermassa’s en donderslagen:

‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar’ (Op. 19:6-7).

Sinds wanneer klinkt dit geluid in de hemel? Wanneer heeft God het koningschap op zich genomen? Wanneer kwam Jezus als lam tevoorschijn? Allemaal vanaf het kruis. Toch? En wanneer kwamen wij als bruid voor de bruidegom beschikbaar? Ook toen. Jazeker, vanaf dat moment heeft Jezus zijn gemeente voor zichzelf afgezonderd, zuiver en stralend.

‘Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen’ (Op. 19:8).

Dit hemelse feest wordt gevierd ter wille van jou. Gelukkig ben je, als je zo het avondmaal viert.

‘Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd’ (Op. 19:9).