De volken loven God

Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.
Psalm 67:4 en 6


Vind je het geen fascinerende gedachte dat jij deel uitmaakt van een wereldwijd plan?

 

Genade betrekt alle mensen over de hele wereld in Gods reddingsplan. Het werk van Jezus brengt Gods zegen naar alle volken. Eerst was Gods aandacht vooral gericht op Israël – sinds de pinksterdag ook op ons.

Psalm 67 begint met een gebed om Gods genade. ‘God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.’ Als die genade beschikbaar komt, zal heel de wereld Gods reddingskracht leren kennen, lezen we. ‘Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht.’

Vervolgens klinkt de wens dat alle naties zullen juichen van vreugde, ‘want u bestuurt de naties rechtvaardig.’ We weten dat God zijn rechtvaardige bestuur in handen van Jezus gaf. Jezus verschafte ons recht door ons onrecht op zich te nemen. Mensen uit alle volken worden nu in Hem rechtvaardig verklaard. Daarom loven de volken God, zoals hier tot vier keer toe wordt benadrukt.

Hoe krijgen al die mensen dan ontzag voor God? Als ze zien hoe God ons zegent. ‘God, onze God, zegent ons.’ Het is zijn zegen die ontzag oproept. ‘Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.’

God zegent jou om op het wereldtoneel een toonbeeld van zijn genade te zijn.