Hoop is ons anker

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.
Hebreeën 6:19a


Volg het nieuws en je weet het: de wereld biedt ons geen greintje hoop. Leef je in en je voelt het: je loopt op drijfzand en wegzakken zul je. Je kunt je wankelmoedig voelen. Hopeloos gedeprimeerd. Zielig tot op je botten. Totdat je een touw toegeworpen krijgt, van bovenaf, verbonden met een anker dat in de hemel vastligt.

Zodra je je aan dat touw vastgrijpt, voel je de kracht van Gods beloften. Die zullen je door deze wereld heentrekken. Je voelt hoe je uit je ellende getild wordt. De omstandigheden doen er niet meer toe. Dag drijfzand. Dag wankelmoedigheid.

Er is hoop. Jezus biedt die. God heeft al aan Abraham gezworen dat hij zou krijgen wat hem beloofd was: hij zou rijk gezegend worden. Die belofte zweert God ook voor ons (Heb. 6:13-20).

Wat de wereld niet kan bieden, schenkt God: hoop. Hoopvolle mensen hebben zich vastgegrepen aan Gods beloften. Ze hebben hun ziel in lijn gebracht met Gods genade. Hun hoop is de overtuiging dat God zal doen wat Hij heeft gezegd.

‘Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus al als voorloper is binnengegaan’ (Heb. 6:18b-20a).