Hoera, de erfenis!

Aan hem zal hij al zijn bezittingen nalaten.
Genesis 24:36b


Wij worden in de Bijbel Gods erfgenamen genoemd (Gal. 3:29). God stelt zijn kinderen zijn erfenis ter beschikking (Kol. 1:12).

Ook zo benieuwd hoe dat werkt? De Bijbel geeft daar een goed voorbeeld van. Isaak was de zoon die alles erfde. Heel Abrahams nalatenschap kreeg hij in z’n schoot geworpen. Nou ja, in z’n schoot – het waren nogal wat kamelen, ezels, schapen, geiten, tenten, knechten, beurzen met goud, zilver, rijkdommen.

‘Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaak’ (Gen. 25:5).

Isaak was een man met een geheim. Hij deed niets, maar ontving alleen maar. Hij was niet voortdurend bezig zich in de juiste positie te wringen om in aanmerking te komen voor de zegen, hij werkte nergens naar toe, probeerde niet zelf te voldoen.

Isaak ontving en dat was het. Precies zo is het met onze erfenis. Overwinning over de zonde? Kracht in moeilijkheden? Voorspoed in de dagelijkse dingen? Het is allemaal een kwestie van ontvangen, omdat je Gods geliefde kind bent.

Je kunt je heel wat krachtsinspanningen en stress besparen als je God leert kennen als de God van Abraham, Isaak en Jakob. Isaak leert ons dat wat God de Vader verworven heeft wij eenvoudig en met vreugde mogen ontvangen. Net als Isaak zijn we niet uit de wil van een man geboren, maar uit God (Joh. 1:12-13). En omdat we dankzij Jezus geboren zijn in Gods gezin, is alles ons erfdeel.

God de Vader wil dat je profijt trekt van alles wat Hij voor je heeft klaarliggen!