Zie je de volken al dansen?

Mijn bronnen zijn alleen in u.
Psalm 87:7b


Vind jij al die etniciteit, rassen, volken, culturen, kleuren, talen en muziekstijlen ook zo fascinerend? Gods genadeverbond betrekt alle volken in een heerlijke toekomst. Let op Jeruzalem. De berg Sion, waar die stad op gebouwd is, heeft in dat plan een centrale plaats.

Op Sion heeft God de basis gelegd van zijn genade voor de volken. Hier stierf Jezus om alle volken te betrekken in Gods verlossingsplan. ‘Bij de namen van de volken schrijft de HEER: Dit volk is hier geboren’ (Ps. 87:6).

Dankzij Jezus hebben de volken toegang gekregen tot Gods genade. Sion garandeert het bestaansrecht van alle volken. ‘Met recht kan men van Sion zeggen: Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand’ (Ps. 87:5).

De berg Sinaï staat voor de wet en de veroordeling. De berg Sion voor de genade. Waar de berg Sinaï met de wet scheiding en veroordeling bracht tussen Israël en de volken, komt er vanaf Sion redding en vereniging voor iedereen die op Jezus vertrouwt, waar ook ter wereld. Paulus noemt het hemelse Jeruzalem dat op Sion is gebouwd dan ook de moeder van iedereen die leeft in die genade (Gal. 4:26).

Denk je het huidige Jeruzalem eens  in. Het wordt hier straks compleet anders. Eens zullen de mensen die geboren werden uit Gods genade het nieuwe Jeruzalem in- en uitgaan. ‘Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn’ (Op. 21:3b).

Jij, wij, laten we dansen en zingen vanwege die stad van God – want dansend zingen de volken: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u’ (Ps. 87:7).

Tip – Geniet van wereldmuziek.