Jezus is het licht

Ik ben het licht voor de wereld.
Johannes 8:12a


Jezus is het licht dat leven geeft. In het licht van Jezus is geen angst voor veroordeling. Daarom mag God alles van je zien. Zo wandel je in het licht. Je hoeft je niet langer te verschuilen, je mag tevoorschijn komen, ook met je zonden.

Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld’. Hij heeft het hier over het licht waarin we afgescheiden worden van de duisternis die veroordeling en dood brengt, zodat we kunnen leven voor Gods aangezicht. Voor dat licht verdwijnen demonische machten als pissebedden voor de zon. Hun ziekmakende aanklachten worden afgekapt en uitgebannen. Zonde oefent geen invloed meer uit. Als je nog wel eens miskleunt: je leeft in het licht, de duisternis krijgt je niet te pakken.

‘Wie mij volgt,’ zegt Jezus, ‘loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Joh. 8:12).

Nooit meer! Het licht van Jezus doet een reinigend werk. Het geeft gezond leven. Het maakt zelfs onze verhoudingen gezond, omdat de zonde niet meer zijn veroordelende werk kan doen. In dat licht werkt het bloed van Jezus. ‘God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis,’ schrijft Johannes. ‘Gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:5b en 7).

Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid, staat er (Ef. 5:9). Omdat de zonde zich met zijn veroordeling niet meer kan vastbijten in ons bestaan, zal ze het veld moeten ruimen. Wij zijn kinderen van het licht (1 Tes. 5:5).

‘De duisternis wijkt en het ware licht schijnt al,’ schrijft Johannes. ‘Dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven’ (1 Joh. 2:8).