De vreugde achter Jezus’ lijden

Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken.

Hebreeën 12:2

De Bijbel spreekt over een vloekbeker die mensen zonder God tot de bodem toe leeg moeten drinken. Het is de beker van alle ellende die mensen zelf veroorzaken.

In zijn hand houdt de HEER een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid. Hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde, zelfs de droesem moeten zij drinken (Ps. 75:9).

Maar in de tuin van Getsemane krijgt Jezus die vloekbeker te drinken. Hij zal hem helemaal leegdrinken. Hij neemt alle bitterheid die de zonde veroorzaakt op zich. Zo neemt Hij de vloek van ons af.

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt (Gal. 3:13).

Jezus neemt ons lijden op zich vanwege de vreugde die dat zal brengen. Hij neemt de vloek die alle mensen teistert van ons af, zodat voor ons die dat geloven de zegen overblijft. Daarmee legt Hij het fundament van genade in ons leven, zijn onverdiende gunst. Het is zijn vreugde dat we daar vreugde in zullen vinden. Daarom moeten we volharden in die vreugde en niet meer verstrikt raken in angst voor vloek en veroordeling die door de zonde wordt opgeroepen (Hebr. 12:1).

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis (Hebr. 12:2).

Kijken we naar het lijden van Jezus, dan zien we onze vreugde. Onze beker werd in Jezus uitgegoten; Jezus’ beker in ons.

Johannes 18:1-12 Matteüs 26:36-56 Marcus 14:32-50 Lucas 22:40-53