Hoe de engel Jezus bijstaat

U zult opstaan en u over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur.

Psalm 102:14

In de duistere tuin van Jezus’ lijden is een engel aanwezig om Hem bij te staan.

Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven (Luc. 22:43).

Hoe kan een engel Jezus kracht geven? Dat doet hij als boodschapper van God met woorden van God. In de Psalmen vind je veel profetische woorden die op Jezus slaan. Een zo’n Psalm is een tweegesprek tussen iemand die onmenselijk moet lijden en een ander die met hemelse bemoedigingen komt. Het zou het gebed van Jezus in Getsemane kunnen zijn, dat beantwoord wordt door de engel. Luister maar.

Jezus: ‘HEER, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet u bereiken (…) Mijn dagen gaan heen als een schaduw, ik moet verdorren als gras’ (Ps. 102:2 en 12).

De engel: ‘Maar u, HEER, troont voor eeuwig, uw roem zal duren van geslacht tot geslacht. U zult opstaan en u over Sion ontfermen (…) Dan wordt in Sion de naam van de HEER geprezen, zijn lof gezongen in Jeruzalem, als volken en koninkrijken bijeenkomen om de HEER te aanbidden’ (Ps. 102:13, 22-23).

Jezus: ‘Hij heeft halverwege mijn kracht gebroken, hij heeft mijn levensdagen verkort’ (Ps. 102:24).

De engel: ‘Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen (…) U blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen, ook op hun nageslacht rust uw oog’ (Ps. 102:26 en 28-29).

Tip – Blijf luisteren naar jouw engelen, die je woorden van God met hemels perspectief aanreiken.

Johannes 18:1-12 Matteüs 26:36-56 Marcus 14:32-50 Lucas 22:40-53