De vreugde van de Heer in moeilijkheden

In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
Filippenzen 3:11


God kan lijden en ellende omkeren in overwinning. Jezus stond zelfs op uit de dood. Het geheim van het evangelie is niet alleen dat Hij stierf voor onze zonden, maar ook dat Hij zijn leven met ons wil delen.

Paulus kende Jezus’ opstandingskracht. De ellende die hij in zijn turbulente leven onderging, was voor hem een uitdaging om Jezus nog beter te leren kennen. Zelfs de dood was voor hem een aanleiding om Jezus’ heerlijkheid te verwachten. Daarom schreef hij in de gevangenis, toen hij weer eens oog in oog met de dood stond: ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan’ (Filip. 3:10-11).

Misschien klinkt dit extreem. Toch is het mogelijk om Gods genade in elke situatie te verwachten. Als je je oog op Jezus gericht houdt, groeit de zekerheid dat we ‘in alles glansrijk zegevieren dankzij hem die ons heeft liefgehad’ (Rom. 8:37).

Genade maakt ons veerkrachtig als elastiek. We worden mensen die niet stuk te krijgen zijn. Jezus is sterker dan de omstandigheden. De Bijbel is meer waar dan de realiteit van het moment. Daarom schrijft Paulus in diezelfde gevangenis: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg nogmaals: wees altijd verheugd’ (Filip. 4:4).