Genade in lijden

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister.
1 Petrus 5: 10a


Zeg nooit dat lijden van God komt. Het zit nu eenmaal in dit beperkte bestaan ingebakken. Maar God is wel aanwezig in ons lijden, verdriet, onze pijn: dat zie je in het optreden van Jezus.

Hij leeft niet alleen met ons mee; Hij is er niet alleen om ons te troosten, hoop te geven en te verlossen; nee, meer nog: Hij wil onze ellende omkeren in zegen.

De heilige Geest leert ons in Gods Woord dat je in het lijden bijzondere genade mag ontvangen. Niet alleen de genade om het lijden te doorstaan, maar ook om daar rijkdom in te vinden.

Lijden levert bijvoorbeeld de genade van verdraagzaamheid op (1 Pet. 2:20).

Lijden leert ons om Gods genade nog intenser met elkaar te delen. ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee’ (1 Kor. 12:26).

Lijden vermeerdert troost, hoop, verwachting (2 Kor. 1:5-7).

In het lijden kunnen we de kracht van Jezus’ opstanding ervaren (Filip. 3:10).

We delen in Jezus’ lijden om te kunnen delen in Gods luister (Rom. 8:17).

Net als een muziekstuk door donkere tonen aan diepte wint, of een schilderij door donkere accenten, wint ons begrip van Gods genade aan diepte in moeilijke momenten. Het licht van de hoop steekt er des te helderder tegen af: we geloven namelijk dat God ons uit ons lijden zal verlossen.