Genade komt in kwetsbaarheid

In mijn zwakheid ben ik sterk
2 Korintiërs 12:10b


Heb jij ook zo’n plezier in onmogelijke situaties? Kenmerkend voor Gods genade is dat Hij het wil doen. Als we onze krachtsinspanningen opgeven, kan Hij gaan werken. En in moeilijkheden des te meer!

Gods inbreng in ons leven wordt dus juist sterker merkbaar in moeilijke omstandigheden. Dat is dan ook de ervaring van veel mensen in de praktijk van hun geloofsleven, wanneer ze hun kracht in de Heer zoeken (Ef. 6:10).

Paulus kende Gods kracht in zijn kwetsbaarheid. God had hem gezegd: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Daarom schrijft hij: ‘…dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt’ (2 Kor. 12:9).

Het is niet zo dat onze Vader ons lijden en zorgen in de maag splitst om het ons moeilijk te maken. Maar als we dan toch tegen moeite en zorg aanlopen, mogen we ontdekken wat God daarmee kan doen. Hij draait ellende om in kracht, overwinning en zegen. Als je daarnaar op zoek gaat, kunnen moeilijke omstandigheden bijzonder interessant worden.

‘Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende,’ schrijft Paulus. ‘In mijn zwakheid ben ik sterk’ (2 Kor. 12:10).

Je hoeft niet bang te zijn in moeilijke momenten. Daar is Gods genade al.
‘Laat de zwakke zich een held betonen’ (Joël 4:10).