God keert ellende om

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.
Psalm 84:6


Lees nog eens wat hierboven staat. Ellende is geen straf, maar een zegen. Tenminste – voor mensen die Gods weg kennen. God keert de zaken om. Hij ziet in zorgen, problemen en strijd middelen om ons te zegenen.

Zit je in moeilijkheden, leer er dan met Gods ogen naar te kijken. We mogen een dor dal omkeren in een groene oase, staat er, in een fontein van zegen, zoals een andere vertaling zegt. Hoor het en geloof het.

Luister wat het Nieuwe Testament hierover zegt. ‘Dankzij Jezus hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende’ (Rom. 5:2-3a).

De Bijbel spoort je aan om jezelf geluk te wensen als je even in de puree zit. Onrealistisch? Helemaal niet, want nu kan God zijn onverdiende gunst des te nadrukkelijker uitwerken! Hij gebruikt de problemen om te laten zien dat zijn genade nog veel groter is dan je had gedacht.

‘We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is’ (Rom. 5:3b-5a).

Is je leven gefundeerd op Gods genade, dan weet je dat de Vader ellende kan omkeren in heerlijkheid. Je oefent je in de verwachting dat Hij alles zal laten bijdragen aan het goede, omdat, zoals de Bijbel zegt, Hij ons nu al laat delen in zijn luister (Rom. 8:28, 30).