Het omkeerteken

Om onze zonden werd hij doorboord.
Jesaja 53:5


Denk nog eens aan het kruis. Toen mensen hun slechtste kant toonden, toonde God zijn beste kant. Toen mensen Jezus – helemaal zonder zonde, perfect en zuiver – aan het kruis sloegen, zat daar Gods plan achter. Extreme haat werd beantwoord met extreme liefde.

God gebruikte het kruis om zijn grote liefde voor ons te tonen. De vloek van het kruis werd omgekeerd in de grootste zegen. Vergeving van zonde, de basis voor alle andere zegeningen.

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Luc. 23:34). Zou de Vader dit gebed van zijn Zoon niet verhoren?

Denk aan de kruisiging, die gruwelijke daad. Gods liefde is groter dan onze slechtste daden. Keer je Hem de rug toe, dan zal zijn liefde je nog bereiken. Je kunt niet aan zijn liefde ontkomen, omdat Jezus dieper ging dan iemand kan gaan. De grootste misdaad werd Gods middel om zijn nog veel grotere genade te tonen.

Denk aan de gekruisigde. Het kruis is een gruwelijke realiteit, maar Jezus keerde die om in een overwinningsteken. Met het kruis in ons leven kan elke ellende omgekeerd worden in glorie.

God is gespecialiseerd in recycling. En hoe! Als Hij jouw ellende mag aanpakken ben je beter, veel en veel beter af dan ervoor.