De vrijheid van een christen

God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed.

Psalm 68:7

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven (Gal. 5:1) ...

Je bent vrij van het loodzware ego dat op je drukte om zijn gelijk te halen. Je hoeft niets waar te maken. Je hebt alle ruimte gekregen om te floreren.

Je bent vrij van de angst dat jouw succes van jezelf afhangt en dat je vroeg of laat door de mand zult vallen. Je mag simpelweg Gods onverdiende gunst verwachten.

Je bent vrij van de neiging om anderen te plezieren en nooit zeker te weten of je daaraan voldoet. Waarom zou je je nog druk maken over jezelf als je rust gevonden hebt in Gods bevestiging?

Je bent vrij van elke spiegel waarin je jezelf moest beoordelen. Waarom zou je jezelf nog keuren als je al honderd procent bent goedgekeurd?

Je bent vrij van de adem in je nek van anderen die je beoordelen. Het is niet nodig voortdurend rond te speuren naar meningen, reacties, signalen om te hopen dat je geliefd bent. Dat ben je sowieso.

Je bent vrij van onrust, lust, boosheid, neerslachtigheid en de drang om dat weg te werken met dingen die jezelf en anderen schaden. Je hebt niets meer met de zonde te maken, omdat je een nieuwe schepping bent.

Je bent vrij om rekening te houden met anderen zonder de angst om iets te verliezen, vrij om lief te hebben zonder bang te zijn voor afwijzing.

Je bent vrij van elke angst voor veroordeling, elke angst voor de dood. Niemand kan je nog afwijzen, uitsluiten, dumpen. Je staat met beide benen in het eeuwige leven: jij mag er zijn (Joh. 8:51).

Johannes 8