De wet is niet voor de rechtvaardige

De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer.
1 Timotheüs 10b


Sommige mensen ‘willen de wet onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren’ (1 Tim. 1:7).

Hoe gebruiken we de wet? Niet om als volgelingen van Jezus elkaar de wet voor te schrijven. De wet is namelijk niet bedoeld voor mensen die God rechtvaardig heeft verklaard. ‘We weten dat de wet er niet is voor de rechtvaardige’ (1 Tim. 1:9a). Wie in Jezus rechtvaardig is verklaard (Rom. 4:5), ontvangt de heilige Geest (Rom. 8:15), die ons veel fijngevoeliger maakt voor Gods bedoelingen dan de wet dat kan en die Gods wil in ons uitwerkt, wat de wet helemaal niet kan (Rom. 8:1-5).

Omdat de wet de zonde aan het licht brengt, is de wet er voor zondaars.

‘Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God’ (1 Tim. 1:9a, 10b en11).

De wet maakt duidelijk wat ingaat tegen het evangelie van genade. Maar zij helpt ons niet om heilig te worden of dichter bij God te komen. De heilige Geest brengt de vrucht voort die je van de genade mag verwachten (Gal. 5:18, 22-23).

God doet het zelf in ons.