Glim van genade!

De luister van toen is niets in vergelijking met de luister van nu.
2 Korintiërs 3:10


De wet brengt je nooit in een intieme relatie met God. Mozes was de enige die de berg Sinaï mocht betreden. Hij had daar een ontmoeting met God, waar zijn uiterlijk van straalde. Maar toen hij met de wet de berg afkwam, verdween die glans weer. Om dat te verbergen deed Mozes een sluier voor zijn gezicht (2 Kor. 3:7-14).

Hoewel de wet van God komt, houdt die Gods glans niet vast. Dat komt omdat de wet de zonde aan het licht brengt en daar ga je niet bepaald van glimmen.

Mensen die vast blijven houden aan de wet missen Gods glans. Als je altijd moet dubben of je wel voldoet, of je je wel voldoende uitstrekt naar God, of dat je nog niet heilig genoeg bent, heb je nog niet het volle pond van Gods genade aanvaard. Je zult voortdurend in een innerlijke strijd verwikkeld blijven.

Maar dat hoeft niet zo te blijven. Jezus heeft genade gebracht, waardoor de wet geen invloed meer op je uit hoeft te oefenen om bij God te komen. Ben je in Hem, dan is er geen veroordeling meer (Rom. 8:1).

Het evangelie zegt: ‘De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (genade) en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen’ (Joh. 1:17).

Wat heeft Jezus veranderd? Anders dan Mozes en de Israëlieten, mogen we Gods glans met ons meedragen. ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen’ (Joh. 1:18).

Genade geeft je de gelegenheid om in Jezus aan Gods Vaderhart te rusten. Daar ga je van glimmen!