God werkt zijn wil in jou uit door zijn Geest

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht.
Romeinen 8:3


De wet is goed en rechtvaardig (Rom. 7:12). Je hoeft geen christen te zijn om dat te beamen. Joden, moslims en zelfs atheïsten hebben respect voor de wet. Maar waar de wet voor bedoeld is zullen ze niet graag beamen. Die dwingt ons om ons heil bij Jezus te zoeken.

De wet werd volgens de Bijbel gegeven om duidelijk te maken dat niemand voor God voldoet. De menselijke natuur is daar te zondig en zwak voor. De wet kwam om de zonde aan het licht te brengen en duidelijk te maken dat iedereen straf verdient. ‘Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden’ (Rom. 7:10).

Jezus heeft als enige de wet volbracht. Niet alleen door zich aan de regels van de wet te houden, maar ook door de volledige straf die de wet eist op elke overtreding op zich te nemen. Hij nam de veroordeling op zich, zodat iedereen die in Hem gelooft niet meer zal worden veroordeeld (Rom. 8:1).

Als wij het kruis erkennen en ons vereenzelvigen met Jezus’ dood, wordt er een streep gezet onder de veroordeling. Christus is het einde van de wet voor iedereen die zich aan zijn gerechtigheid overgeeft (Rom. 10:4).

Wat de wet niet kon – ons goedkeuren en vrijspreken – heeft God tot stand gebracht. Jezus heeft met de zonde afgerekend, ‘opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist’ (Rom. 8:4a).

Maar Jezus deed nog meer. Hij gaf zijn Geest. Het is onmogelijk om Gods wil te doen door op onze eigen natuur te vertrouwen. Hij wil het zélf doen – door zijn Geest. ‘Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest’ (Rom. 8:4b).

God zoekt mensen die zich aan zijn Geest toevertrouwen!