Geen gemixt evangelie

Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
Jakobus 3:10


Er zijn predikers die zeggen dat God je wil zegenen als je gehoorzaam bent, maar net zo gemakkelijk beweren dat hij zijn goedheid terugtrekt als je fouten maakt. Ze spreken in termen van de wet en leggen zowel de zegen als de vloek op Gods kinderen. Hoe halen ze het in hun hoofd, vraagt Jakobus zich hierboven af.

‘Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons te worden vervloekt,’ schrijft Paulus (Gal. 3:13). Jezus heeft de vloek weggenomen, zodat de zegen iedereen toekomt die in Jezus is. Die zegen helpt ons om de zonde de rug toe te keren en God te eren.

We veranderen niet van levensstijl als we gedreigd worden met Gods afwijzing. Angst is een slechte raadgever. Een gemixt evangelie draagt geen vrucht.

Jezus heeft de veroordeling en de vloek op zich genomen en vrede gebracht. Hij levert de goede grond om vrucht te dragen. Op het fundament van genade werkt de vrucht van de Geest (Gal. 5:22).

‘Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten’ (Jak. 3:18).

Tip – Bedenk wat je van Gods Geest ontvangen hebt en bedank Hem daarvoor: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheeersing en nog veel meer …