Jezus is streng, maar bewogen met wettische mensen

‘Blinde Farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf schoon.’
Matteüs 23:26


Jezus had veel aandacht voor Farizeeën, Sadduceeën en schriftgeleerden. Hij was duidelijk bewogen met deze mensen, anders had Hij niet zoveel energie in hen gestoken. Maar ze staan mijlenver af van de genade die Hij tentoonspreidt. Ze leven in een bastion van zelfrechtvaardiging, opgetrokken met bijbelteksten, regels en rituelen, die de toegang tot het koninkrijk van God versperren (Matt. 23:13). Het zijn mannen van eigen kracht, mannen van de wet.

Jezus prikt daar doorheen, door op hun inconsequente gedrag te wijzen. Ze proberen voortdurend iedereen de maat te nemen. Maar wat doet het ertoe als je alles zo goed weet en je gedraagt je er niet naar?

‘Addergebroed! Hoe kunt u iets goed zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over’ (Matt. 12:34).

En wat maakt het uit als je allemaal mooie dingen doet als er geen hart vol liefde achter zit?

‘Wanneer een boom goed is, dan zijn ook de vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook de vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom’ (Matt. 12:33).

Jezus dringt door tot de kern. Als je gegrepen bent door Gods genade en Hem leert kennen als Vader, verandert dat je hartsgesteldheid zowel als je doen en laten.

Jezus’ aandacht voor deze groep mannen bleef niet zonder vrucht. Nicodemus en Jozef van Arimatea kwamen uit die kringen. Ze droegen Jezus naar zijn graf (Joh. 19:38-42): beladen met hun dode werken, droeg Hij de veroordeling van hun gehuichel.

Zo konden die twee opnieuw beginnen.