Het failliet van onze eigen kracht

Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen?
Galaten 3:3


Zolang christenen zich niet bewust zijn van het failliet van hun eigen kracht, zullen ze moeite houden met Gods genade. Genade, Gods onverdiende gunst en goedheid, stelt jouw eigendunk, jouw kracht en trots en slimheid onder kritiek. Je wordt in alles wat je doet getoetst of je het zelf doet, in eigen kracht – of dat Hij het door jou heen mag doen, met zijn Geest.

Je kunt proberen van anderen te houden. Jammer: eigen kracht schiet tekort. God wil je liefde geven – de vrucht van de Geest is zijn liefde (Gal. 5:22).

Je kunt proberen je geduld te bewaren. Jammer: eigen kracht zal je tegenvallen. God wil je geduld geven – de vrucht van de Geest is zijn geduld.

Je kunt proberen je eigen plannetjes door te drukken. Jammer: eigen kracht zal je frustreren. God wil je leiden – de vrucht van de Geest is zijn zachtmoedigheid.

Je kunt proberen Gods wil te volbrengen in gehoorzaamheid. Jammer: je eigen kracht is onvruchtbaar. God wil het willen en handelen in je uitwerken (Fil. 2:13).

Hoe kun je zeggen dat je met Jezus leeft en alles voor Hem over hebt, als je niet toestaat dat Hij het met zijn Geest van je overneemt? Laat deze vraag eens op je inwerken: ‘Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?’ (Gal. 3:3).

Niet jij, maar Hij! De rijkdom van Gods genade gaat aan je voorbij zolang je het failliet van je eigen kracht niet erkent.