Niet mijn wil, maar zijn wil

Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.
Filippenzen 2:13


Hoe vaak wordt er geen beroep gedaan op jouw wil? ‘Wil je voor God gaan?’ ‘Wil je Hem gehoorzamen?’ ‘Wil je Hem liefhebben?’ Het lijkt wel alsof alles afhangt van onze wil. Zelfs onze redding moeten we in sommige kringen verdienen met onze wil. Alsof God daar afhankelijk van is.

Nou, ik denk dat God geen hoge dunk heeft van onze wil. Hij ziet hoe die als een stuiterbal door ons leven vliegt. De ene keer willen we dit, de andere keer dat. Vaak weten we niet eens wat we willen. Wat voor zin heeft het om een beroep te doen op onze wil als er aan die wil vaak geen touw vast te knopen valt?

God heeft een beter plan. Hij vraagt om overgave van onze wil. Dat we nu eens even niets anders willen dan niets willen. Gewoon bij Hem zijn en rusten.

Daar hoor je dat je geliefd bent, gewild, bevoorrecht. Wat zou je nog meer willen?

Op dat moment kan Hij dingen in je opwekken die Hij graag wil. Je weet dat het dingen zijn die bij jou passen, want in de rust waarin je bij Hem bent heb je Hem leren vertrouwen. Dus reageer je met overgave. Je geeft Hem de gelegenheid om die dingen uit te werken.

‘Niet mijn wil, maar uw wil.’

En kijk. Nu krijgt het balletje richting, omdat het van God uit gestuurd wordt. God brengt er vaart in, het is zijn kracht, zijn werk, zijn wil. ‘Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.’ Hij heeft er plezier in en jij niet minder!