Het geheim van topsport

Houd vol, het betreft hier immers een leerschool.
Hebreeën 12:7a


Je hebt in de topsport twee trainingsmethoden. Gerard Kemkers, succestrainer van schaatsers, legt het verschil uit. ‘De oude methode richt de training naar het lichaam. Die zegt: dit moet je verbeteren. De nieuwe methode richt het lichaam naar de training. Die zegt: dit kun je.’

De oude methode lijkt op de eis van de wet: die zegt wat je moet verbeteren, omdat die uitgaat van je tekorten. Je leeft vanuit de min.

De nieuwe methode lijkt op het woord van genade: dat zegt wat God in je ziet en tilt je op naar het maximum. Je leeft vanuit de plus.

Het Nieuwe Testament kiest voor de tweede methode, omdat Jezus zowel de basis als de maatstaf is waarop wij ons als zijn lichaam richten.

‘We moeten vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof’ (Heb. 12:2).

De eerste methode heeft afgedaan: we gaan niet langer uit van onze tekorten, we schenken geen aandacht aan de zonde, maar aan Hem die de zonde overwon en die ons opricht naar zijn niveau.

‘Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest’ (Heb. 12:12).