De wet was tijdelijk, de genade is eeuwig

Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht.
Galaten 3:25


Toen Jezus aan het kruis het nieuwe verbond instelde, was de rol van de wet uitgespeeld. De wet was bedoeld om de zonde aan het licht te brengen en Gods oordeel in werking te zetten als je je er niet aan hield.

‘Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.’ (Gal. 3:24)

Totdat Christus kwam, hoor je: toen Jezus zijn werk had volbracht, werd er een punt gezet achter de wet. Er is iets drastisch veranderd.

De wet was goed, dat zeker. Hij had een bepaalde glans. Maar, schrijft de Bijbel: ‘die glans verdween’ (2 Kor. 3:7b). Er is namelijk iets veel beters voor in de plaats gekomen, met veel meer glans.

‘De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (letterlijk genade) en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen’ (Joh. 1:17)

Wat Mozes gaf, nam God weer weg. Maar Jezus blijft.

Jezus zorgde ervoor dat we altijd recht voor God mogen staan als zijn rechtvaardigen in Hem. Daarmee komt Gods Geest beschikbaar, met veel meer glans. Die maakt ons zo vol van Gods wil, dat we gaan doen wat de wet nooit voor elkaar kan krijgen.