Wet en genade

De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
Johannes 1:17 (NBG)

Ons christenleven draait niet in de eerste plaats om zonde en heiliging, al zou je dat soms wel denken. In veel preken en boekjes wordt de ernst van de zonde geschilderd, waarop een pleidooi volgt om jezelf te heiligen. Hoe de balans van zonde en heiligheid doorslaat hangt af van jezelf, al mag je natuurlijk wel Gods hulp verwachten. Er volgt meestal een oproep om snel wat te doen aan die tegenstelling.

Maar het draait in de Bijbel dus niet in de eerste plaats om zonde en heiligheid. Het thema wat de kern van Gods reddingsplan weergeeft is wet en genade.

Het probleem waar God mee wil afrekenen is niet de zonde. Daar heeft Hij al mee afgerekend in Jezus. Het probleem is ook niet onze heiligmaking. We zijn al heilig verklaard in Jezus. Het probleem is de wet, die de zonde aan het licht brengt en ons opjut om zelf onze eigen oplossingen te zoeken. De wet zet ons vast in de zonde.

Wet en genade, die twee invloeden staan tegenover elkaar. De wet leidt tot veroordeling, de genade leidt tot vrijspraak.

Het kruis leert ons dit: als de wet haar invloed in ons leven heeft verloren omdat we op het fundament van Gods genade staan, gaat Gods Geest werken aan onze heiligmaking. Intussen kan Hij al voortdurend en volop van ons genieten en wij van Hem, omdat we door genade zijn kinderen zijn.

De Vader die van zijn kinderen geniet, kinderen die van hun Vader genieten, daar gaat het om!