De zeven kruiswoorden eindigen met rust

‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’

Lucas 23:46

Jezus spreekt zeven keer vanaf het kruis. Zeven keer gericht op de ander, zeven keer voor jou. Zeven is het getal van de volheid, van de afronding in volmaaktheid, zoals de zeven dagen waarop God alles schiep. De zevende brengt rust.

1. ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Luc. 23:34).

2. ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’ (Luc. 23:43).

3. ‘Dat is uw zoon’ … ‘Dat is je moeder’ (Joh. 19:26-27).

4. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46).

5. ‘Ik heb dorst’ (Joh. 19:28).

6. ‘Het is volbracht’ (Joh. 19:30).

7. ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’ (Luc. 23:46).

De laatste woorden van Jezus drukken rust uit. Als alles is volbracht, blijft er alleen nog rust over – voor God, voor Jezus, voor de gemeente, voor jou. Als Jezus alles voor jou heeft volbracht, weet je dat je mag leven vanuit rust. Rust in je gedachten. Rust in je geweten. Rust in de plannen die je maakt. Rust in al je bewegingen. Rust in elk woord. Rust.

Je hebt je overgegeven aan je Vader. Nu ben je bij Hem helemaal thuis, compleet jezelf, op je gemak. Welkom in de rust van Jezus!

Johannes 19:19-30 Matteüs 27:34-50 Marcus 15:23-37 Lucas 23:32-46