Volbracht!

Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.

Psalm 22:32 (HSV)

Psalm 22 is een profetische vertolking van wat Jezus aan het kruis meemaakt. Je hoort hoe Hij bespot wordt en uitgedaagd. De mensen die Hem veroordelen worden vergeleken met stieren, buffels, honden en leeuwen. Ook Jezus’ lichamelijk lijden wordt intens weergegeven. Hij voelt zich als water uitgegoten, zijn hart smelt, zijn handen en voeten zijn doorboord en zijn beenderen liggen open en bloot.

De Psalm begint met een harstochtelijke kreet.

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? (Ps. 22:2).

Maar halverwege de Psalm maak je een omslag mee. Plotseling zien we Jezus staan temidden van zijn volk. Hij staat daar te zingen en te jubelen en iedereen doet mee – zelfs alle volken, tot aan het einde van de aarde. Het is duidelijk: God heeft antwoord gegeven op de noodkreet uit de eerste 22 verzen.

In de laatste twee verzen volgt het resultaat van alles wat Jezus heeft doorgemaakt. Het was God te doen om kinderen, veel kinderen. Complete geslachten worden betrokken in alles wat Hij mogelijk heeft gemaakt!

Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van zijn gerechtigheid verhalen: Hij is een God van daden (Ps. 22:31-32).

Letterlijk eindigt deze Psalm met de woorden ‘omdat Hij het heeft gedaan’. Jezus heeft alles volbracht!

Johannes 19:19-30 Matteüs 27:34-50 Marcus 15:23-37 Lucas 23:32-46