Jezus drinkt jouw verleden weg

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’

Johannes 19:30

Na zes uur aan het kruis komt er een einde aan Jezus’ opdracht. Maar Hij heeft nog één belangrijk ding te doen.

En om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst’ (Joh. 19:28).

Waar dorst Jezus naar? Waarom wil Hij nu wel drinken, terwijl Hij eerder een verdovende drank weigerde? Welke profetie moet Hij nog vervullen? Het gaat om een gezegde waarmee mensen elkaar ten tijde van het oude verbond herinnerden aan de generatievloek. Kinderen moesten immers altijd opdraaien voor de zonden van hun ouders (Ex. 34:6-7)? Jezus heft die vloek op als Hij een nieuw verbond instelt.

‘Dan zal men niet meer zeggen: “Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden”’ (Jer. 31:29).

Jezus neemt de vloek die van generatie op generatie werd doorgegeven op zich. Het gif dat ouders en kinderen teistert drinkt Hij op. Jezus heeft dorst naar Gods gerechtigheid. Hij drinkt de vloekbeker helemaal leeg.

Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond (Joh. 19:29).

Jezus roept de invloed van de zonde die van ouder op kind wordt doorgegeven een halt toe. Je hoeft niet rond te blijven lopen met alles wat je ouders fout hebben gedaan. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je die erfenis door zal geven aan je kinderen. Jezus heeft zijn opdracht compleet volbracht: jij bent een nieuwe schepping, met God als Vader, vol van zijn Geest.

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest (Joh. 19:30).

Johannes 19:19-30 Matteüs 27:34-50 Marcus 15:23-37 Lucas 23:32-46