Direct een rijke opbrengst

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.
Kolossenzen 1:1
2

Dááág veroordeling! De dreiging van de Jordaan is afgewenteld. Het beloofde land is voor iedereen beschikbaar. Jozua laat twaalf stenen uit de Jordaan halen, voor elke stam één. Hij rolt ze in een kring, als teken van hun aankomst. De plaats daar noemt hij Gilgal, ‘afwenteling’.

Hier begint een nieuw leven voor het volk. Het is alsof er een steen van het graf werd weggerold. Ze staan nu met hun gezicht naar een rijk gezegend bestaan toegekeerd, in een omgeving waar God de baas is. Geen slavernij meer. En ook geen woestijnleven.

En de HEER zei tegen Jozua: ‘Vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld’ (Joz. 5:9).

Zie je wat voor een leven er tevoorschijn is gekomen toen de steen van Jezus’ graf werd weggerold? Jezus heeft de veroordeling op zich genomen en achter zich gelaten in het graf. Plotseling sta je in Gods koninkrijk. Met je gezicht naar al Gods voorzieningen toegekeerd.

De Israëlieten mogen direct al genieten van de vrucht van het land. Het onzekere leven in de woestijn is ten einde. Het beloofde land levert een rijke opbrengst op.

Al één dag na het pesachoffer aten ze ongedesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän (Joz. 5:11-12).

Als God jou zegent, zegent Hij ook jouw land, jouw omgeving, jouw werk, jouw complete bestaan.

Tip – Gebruik alles wat God je gunt met dankbaarheid.