Doe aan hartbewaking

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Spreuken 4:23


Hoe vangen we Gods liefde op? In ons hart. God stort ons hart vol met zijn liefde.

De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is (Rom. 5:5, NBG ’51).

Maar ons hart lijkt vaak wel een vergiet. Alsof we Gods liefde amper kunnen vasthouden. Dat komt als we scheuren laten ontstaan in het vertrouwen dat we in God hebben. Is Hij wel zo genadig? Moeten we toch niet zelf voor ons geluk zorgen?

Tja. Je ziet het water van Gods liefde al wegstromen …

‘Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan’ (Jer. 2:13).

Gebroken harten zijn harten waar de liefde uit wegstroomt. God vindt dat verschrikkelijk. Maar Jezus is de beste hartchirurg. Hij wil gebroken harten genezen.

‘Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart’ (Luc. 4:18 SV, Jes. 61:1).

Gebroken harten worden genezen door liefde – zodat ze liefde kunnen vasthouden. Als Jezus met zijn liefde in je hart woont, wordt de liefde sterk in je.

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde (Ef. 3:16-17).

Daarom moet je de bron van je leven bewaken en aan hartbewaking doen: geen aanklachten aanhoren, geen twijfel toelaten, geen angst voor veroordeling.

En daarom moet je blijven horen hoeveel God van je houdt.