Drinken om te groeien

Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood.
Spreuken 14:27


In het Chinees zeg je voor onderwijzen hetzelfde als voor tuinieren: ‘jiao’. Het betekent water geven, helpen groeien. Uit welke bron ontvang jij onderwijs om te groeien?

In Israël onderwezen de Schriftgeleerden de mensen uit de wet. Maar de wet is gebaseerd op wat jij goed doet, niet op geloof in Gods genade.

De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven’ (Gal. 3:12).

De bron die de wet aanboort is jouw eigen kracht. Schiet je tekort, dan verdien je straf en word je veroordeeld.

Daarom brachten de wetgeleerden een overspelige vrouw bij Jezus. Hij zou haar moeten veroordelen! Maar Jezus zegt niets. Hij schrijft met zijn vinger in het stof (Joh. 8:8). Alsof hij hen waarschuwt dat ze uit een andere bron moeten putten.

HEER, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER, de bron van levend water, verlaten (Jer. 17:13).

Dan zegt Hij tegen de vrouw dat Hij haar niet veroordeelt. Daarna stuurt Hij haar weg met de woorden dat ze niet door moet gaan met zondigen.

‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer’ (Joh. 8:11).

We zien dat Jezus onderwijs geeft uit een andere bron dan de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij gebruiken de wet die je vastzet in je zonden en daardoor tot veroordeling leidt. Jezus komt met genade: de vergeving die je vrij maakt uit de veroordeling, zodat je Gods hulp kunt verwachten om te veranderen. Wat een bron is Hij!