Gerechtigheid, vrede en vreugde

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
Romeinen 14:17


Leven in onenigheid eindigt al snel in leven onder veroordeling. Je legt elkaar op de weegschaal van de wet en keurt elkaar vervolgens af. Maar God zegt dat er in Christus Jezus geen veroordeling meer is (Rom. 8:1).

Waar kun je allemaal geen ruzie over krijgen? Over meningen, gedrag, wat wel of niet mag. Naar welk televisieprogramma je wel of niet kijkt. Of je mag roken of niet. Wat je drinkt. Maar zodra je anderen veroordeelt, roof je Gods genade.

Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar (Rom. 14:16-19).

Wat bevordert de vrede? Wat bouwt op? Dat we ons richten op Jezus. Hij veroordeelt ons niet en niemand. Daarom moeten we elkaar ook niet veroordelen.

Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? (Rom. 14:10).

Dat niet dus. Nee, waar Jezus koning is heerst zijn gerechtigheid, die onze gerechtigheid is geworden. Zo kijken we dus naar elkaar. Daar heerst ook zijn vrede, die onze vrede is. Zo gaan we dus met elkaar om. En daar heerst zijn vreugde, die onze vreugde is. Dat kenmerkt ons samenzijn.

Kun je je voorstellen hoe je in zo’n gemeenschap opgebouwd wordt? Daar vind je het koninkrijk van God. Dat is de gemeente van Jezus Christus.

Tip – Ga voor de kwaliteiten van Gods koninkrijk: voor zijn gerechtigheid, vrede en vreugde.