Een compleet mens

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.
Kolossenzen 2:9 en 10


Er leeft een diep verlangen in ons om echt en honderd procent onszelf te zijn. Zo, dat we er helemaal voor kunnen gaan. Authentiek tot op het bot.

Nou, dat kan. Wil je een mens uit één stuk zijn, richt je dan op Jezus. Alles in je leven komt dan op de juiste plaats en in de juiste verhouding te staan.

De Bijbel wijst ons in één richting. Er is maar één weg om een compleet mens te worden. Dat is Jezus. Let op Hem! En niet zeuren dat je zo snel afgeleid wordt. God doet er alles aan om je de kant van Jezus uit te krijgen. Hij overlaadt je met alle goedheid die eigenlijk Jezus toekomt. Jezus is niet alleen ons voorbeeld en onze inspiratiebron, Hij is ook de enige aan wie we ons restloos kunnen overgeven. En in die overgave aan Hem komen we tevoorschijn zoals we echt zijn.

In Hem kunnen we echt onszelf zijn, omdat Hij als enige echt te vertrouwen is.

Het nieuwgeboren leven dat God ons geeft, speelt zich af in Jezus. In Hem worden we onszelf. In Hem ontvangen en beleven we al Gods beloften. In Hem leven we het leven waarin God ons tot bloei brengt. In Hem ontvangen we zijn volheid. In Hem.

Ben je gegrepen door Jezus, dan draait het om Hem en is de rest van minder belang. Je groeit naar zijn gelijkenis, omdat je op Hem gericht bent. God zelf werkt dat uit, Hij die je zijn Geest geeft, die in alles op Jezus gericht is.

Deze dag biedt weer genoeg mogelijkheden om je op Jezus te richten en completer te worden dan je gisteren was. Gods genade maakt je echter en echter …