Een feestelijke garderobe

 

‘Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad.’
Zacharia 3:4


Kijk vandaag eens mee naar een tafereel in de hemel. Daar staat de hogepriester Jozua, de vertegenwoordiger van alle mensen. Hij heeft vuile kleren aan, zodat Satan hem aanklaagt (die is op dat moment nog niet uit de hemel gesmeten). Hoe kan Jozua daar ooit blijven? Luister wat de engel zegt.

De engel van de HEER zei tegen Satan: ‘De HEER zal je het zwijgen opleggen. De HEER, die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt?’ (Zach. 3:2).

Jozua is dus ontkomen aan het vuur van het oordeel. Maar dat is nog niet alles. De engel weet met zijn smerige plunje ook wel raad.

Deze zei tegen degenen die voor hem stonden: ‘Trek hem die vuile kleren uit.’ En tegen Jozua zei hij: ‘Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad’ (Zach. 3:4).

Daar heb je weer die mantel, die goedkeuring. Jozua krijgt er zelfs een tulband bovenop: koninklijke waardigheid (Zach. 3:5). En Satan moet voortaan zwijgen.

Waar slaat deze hemelse total make-over op? Lees maar verder: op de dag dat God de schuld van alle mensen wegneemt. Een feestdag!

‘In één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag – spreekt de HEER van de hemelse machten – zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom’ (Zach. 3:9-10).

En die dag is gekomen. De vertegenwoordiger van alle mensen is Jozua, Jeshua, Jezus (‘God redt’ betekent zijn naam). Hij heeft onze vuile was gedragen. Zo onderging Hij zelf het oordeel, voor ons. Maar Hij werd er ook uit weggerukt, als een brandhout (een beeld van het kruis).

Nu mogen jij en ik feestvieren in zijn garderobe.