Hij uitgekleed, jij aangekleed

 

Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.
Openbaring 19:8


Jozef wordt door zijn tien broers verraden. Allereerst ontdoen ze hem van zijn mantel. Dat gehate kledingstuk mag niet meer spreken van zijn bijzondere roeping. Daarna dumpen ze hem.

Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, en gooiden hem in de put (Gen. 37:23-24).

Je ziet hier een parallel met Jezus. Die draagt ook een bijzonder kledingstuk, een duur onderkleed, uit één stuk. Ook dat wordt Hem afgenomen, samen met zijn andere kleren, voordat ze Hem aan een kruis slaan. Kijk dan wat ze ermee doen.

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag’ (Joh. 19:23-24).

In de Psalm wordt dit voorval al onder woorden gebracht, duizend jaar voordat het zal gebeuren.  

‘Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel’ (Ps. 22:18-19).

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat hier een ruil plaatsvindt. Jezus wordt uitgekleed, zodat wij aangekleed kunnen worden. Hij verliest zijn waardigheid, zodat wij zijn waardigheid mogen overnemen.

Jozef wordt ook uitgekleed. Maar wanneer hij als onderkoning verheven is (en in linnen gekleed), zal hij zijn broers in waardigheid kleden.

Bovendien gaf hij ieder van hen nieuwe kleren (Gen. 45:22).

Waarom is de vergelijking tussen Jozef en Jezus tot in detail nauwkeurig? Zodat iedereen die op zoek is naar Jezus al in de geschiedenis van Jozef kan ontdekken waar het God om te doen is.

Hij kleedt jou in de kwaliteiten van zijn Zoon Jezus!