Gods mantel, jouw waardigheid

‘Hij (...) hulde mij in de mantel van de gerechtigheid.’
Jesaja 61:10


Hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren (Gen. 37:3).


Jozef in the amazing technicolor dreamcoat? Je moet eens weten waar die jas voor staat! Hij krijgt die mantel van zijn vader, omdat hij zijn lievelingszoon is. Degene die niet uit eigen kracht, maar uit genade geboren is.

En zo ben jij ook geboren. Opnieuw geboren. Want van mensen die in Jezus geloven zegt de Bijbel:

Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God (Joh. 1:13).

Zulke mensen zijn stuk voor stuk lievelingen van God de Vader. Ze krijgen daarom allemaal een mantel. Ook jij. Die mantel laat zien dat je Gods gerechtigheid ontvangen hebt, Gods goedkeuring. Moet je kijken hoe die jou staat!

Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid (Jes. 61:10).

Het gaat hier om de gerechtigheid die Jezus voor jou is (Rom. 4:24-25). Jazeker, want die mantel van jou is Jezus zelf!

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed (Gal. 3:27).

Deze mantel heeft kleuren die bij jou passen. Het is een veelkeurig kledingstuk, voorzien van het volle spectrum van de regenboog. Kleuren die het witste licht weerkaatsen. Gods licht. Gods glorie. Gods waardigheid is jouw waardigheid, in die mantel.

En weet je wat? Mensen kunnen lachen om jou, maar om die mantel kunnen ze niet heen!