Los van je familie

‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard.’
Matteüs 10:37


Jouw liefde voor Jezus wordt niet altijd gedeeld door jouw familie. Dat jij helemaal afhankelijk wilt zijn van zijn genade kan soms behoorlijk op weerstand stuiten. Jij een begunstigde van God? Ga nou gauw!

Jezus zelf wordt ook afgewezen door zijn familie. Niet door zijn moeder, maar wel door zijn broers. Die gaan elk jaar naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Ze willen dat Jezus ook zal gaan om zich daar bekend te maken. Ze weten heus wel dat Hij daar gevaar loopt. Toch dagen ze Hem uit.

Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem (Joh. 7:5).

Jezus hapt niet en gaat niet in op hun treiterijen. Hij zal zijn eigen spoor trekken.

De vraag is wie je meer waard is: Jezus, of de mening van je familie. Jezus heeft zelf al gezegd dat je moeilijkheden in je familie kunt verwachten als je Hem wil volgen.

‘Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!’ (Mat. 10:35-36).

Toch hoeft jouw standvastigheid niet te betekenen dat de weerstand in je familie blijft. Je ziet de broers van Jezus na zijn hemelvaart terug in het gezelschap van zijn discipelen, nu als gelovigen.

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. (Hand. 1:14).

Ook Jozef wint uiteindelijk zijn broers terug. Maar wel door standvastig de weg te volgen die God hem aanwijst. En zonder boosheid, bitterheid of wraakgevoelens toe te laten.

Tip – Geef Jezus de eerste plaats, maak je los van je familie, bid voor hen en zegen ze.