Eén Geest – in jou en door jou heen

Wij zijn allen van één Geest doordrenkt.
1 Korintiërs 12:13

De gouden kandelaar heeft zeven armen. Hij bestaat uit een stam met aan beide zijden drie takken. Dat is een verwijzing naar Jezus en zijn Geest.

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei (Jes. 11:1).

Gods Geest rust op Jezus (de stam) en komt op minstens zes manieren tevoorschijn (de bloesemtakken).

De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER (Jes. 11:2).

Het gaat hier om zeven manifestaties, net als dat er zeven armen zijn. In de profetie wordt Gods Geest wel vaker verbonden met het getal zeven. Zeven slaat op de hemelse volmaaktheid van Gods Geest en op zijn volle werkzaamheid op aarde.

Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God (Op. 4:5).

Het gaat dus om één en dezelfde Geest die zich op verschillende manieren manifesteert. Zo rust Hij op Jezus en zo woont Hij ook in jou: met al zijn gaven.

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest (1 Kor. 12:4).

In de gemeente van Jezus zijn de gaven van de Geest één voor één werkzaam in alle mensen (dus niet maar in enkele).

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente (1 Kor. 12:5).

Op die manier wordt de gemeente voortdurend versterkt met bovennatuurlijke gaven als wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheid, bidden in klanktaal en vertolking daarvan (1 Kor. 12:8-11).

En omdat Gods Geest in jou woont, dus ook door jou heen!