Een hoopvolle reis

Die hoop is een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel.

Hebreeën 6:19

Stel jezelf een anker voor dat in het allerheiligste in Gods aanwezigheid vastligt. En bedenk dan dat jouw levensboot daar met een onbreekbaar koord mee verbonden is. Waar je ook vaart, waar de wind ook vandaan komt, hoe het ook stormt: die verbinding kan niet stuk!

Laten we nog even verder fantaseren. Dankzij dat koord (rood van kleur) en dat anker (in de vorm van een kruis) kun je ook altijd weer de haven van Gods aanwezigheid binnenlopen. Ha, de hele wereld ligt voor je open en toch ben je altijd verbonden met God.

Fantasie? Welnee, keiharde werkelijkheid, weergegeven in beelden uit de Bijbel.

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen (Hebr. 10:19-20).

Dat nieuwe leven wordt beheerst door een havenmeester, die tegelijkertijd de beste kapitein is. En Hij heeft ons ook nog gekwalificeerd met zijn diploma’s. We hoeven ons dan ook geen moment te schamen in zijn aanwezigheid (Hebr. 10:21-22). Nee, Hij bezorgt ons alles waar God ons bootje mee wil vullen.

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw (Hebr. 10:23).

Er bestaan mensen die denken dat ze ook mogen profiteren van alles wat Jezus bereikt heeft, maar die zich vergissen, omdat ze hun boot niet hebben aangelijnd met het kruis. Maar twijfel niet: omdat jij Jezus hebt aanvaard, mag jij zeker zijn van een geslaagde reis.

Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven (Hebr. 10:39).

Tip – Bedenk eens wat God in je bootje wil stoppen (en dank Hem daarvoor).