Een nieuwe manier van kijken

‘Verwijder eerst de balk uit je eigen oog.’

Matteüs 7:5

Het is vaak gezegd: zodra je met één vinger naar de ander wijst, wijs je er met vier naar jezelf. Met andere woorden: wie de ander veroordeelt, veroordeelt zichzelf. Jezus gebruikt voor deze gedachte een andere uitdrukking. Hij benadrukt daarmee een manier van kijken.

‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?’ (Mat. 7:3).

Kijk eerst eens naar jezelf, dus, voordat je naar de ander kijkt. Wil Hij daarmee zeggen dat je maar met die balk in je eigen oog moet blijven rondlopen? Helemaal niet, Hij zegt dat je die moet verijderen.

Hoe verwijder je die balk dan uit je eigen oog? Door te accepteren dat God je niet langer veroordeelt. En hoe verwijder je daarna de splinter uit het oog van de ander? Door zelf hem of haar ook niet te veroordelen.

Het is een manier van kijken. Er gebeurt iets bijzonders in je verhouding tot de ander als je jezelf gaat bekijken met de ogen van God. Als je weet dat er in Jezus geen veroordeling meer is, sta je niet langer onder veroordeling. Er blijft dan ook geen enkele behoefte meer over om de ander nog te veroordelen. De balk is verdwenen, de splinter ook.

Logisch natuurlijk. De balk en de splinter horen bij Jezus aan het kruis.

Matteüs 7 Lucas 6:43-49