Hoe zoek je Gods koninkrijk?

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.’

Matteüs 6:33

Wat is Gods koninkrijk? Dat is Jezus’ heerschappij. Zoek zijn heerschappij in alle dingen, zegt Jezus. Ga daar op af.

Waar bestaat Gods koninkrijk dan uit? Uit vrede, vreugde en gerechtigheid (Rom. 14:17). Daarmee wil Jezus heersen in je leven. Met zijn vrede, zijn shalom, zijn geluk. Met zijn vreugde ook, die alles wat je denkt of voelt doordrenkt. En met zijn gerechtigheid, omdat Hij je het recht geeft om Gods kind te zijn, van zijn kwaliteit, met zijn erfenis.

Zoek eerst Gods koninkrijk in je relaties, in je werk, in de kerk. Kijk hoe Jezus daar zijn heerschappij uitoefent. Verwacht er Gods vrede, vreugde en gerechtigheid in. Als dat ergens ontbreekt, laat het dan achter je en zoek verder.

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (Mat. 6:33).

Ben je gericht op Gods koninkrijk, zijn vrede, vreugde en gerechtigheid, dan zul je merken dat God er alles bij geeft waar de mensen om je heen zoveel moeite voor doen. Zonder dat het prioriteit was en zonder moeite valt het je zomaar toe. Niet jouw gezwoeg, maar jouw gerichtheid op Jezus maakt jouw leven tot een succes.

God gunt je een leven in overvloed, daar kwam Jezus voor (Joh. 10:10).

Matteüs 6:19-34